Monthly Archives: Říjen 2019

Kácení stromů v Oboře

4.11.2019 bude v přírodní památce Obora v Uhříněvsi zahájeno kácení napadených stromů. V místech kde bude zásah probíhat, bude zákaz vstupu do Obory. Dbejte pokynů pracovníků provádějících zásah.