INFORMACE K ZÁPISU

Řádný zápis do MŠ Pitkovice pro školní rok 2019/2020 se bude konat 13.5. a 14.5.2019 od 13,00-17,00hod v MŠ Pitkovice na adrese Hlívová 303/4 (vstup brankou od parkoviště u vinotéky). Zápis bude probíhat v ředitelně školy. V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky … Více

Informace pro zákonné zástupce

Na základě žádosti vystavuje MŠ potvrzení o výši vynaložených výdajů (školné) za umístění dítěte v MŠ Pitkovice v roce 2018 pro poskytnutí slevy na dani. Žádost je k dispozici na web stránkách MŠ a u třídních učitelek. Žádosti odevzdejte třídním … Více

Signál

Upozornění : Z důvodu snížené kvality signálu společnosti O2 v oblasti Pitkovic,  je zhoršená dostupnost mobilního telefonického spojení s MŠ Pitkovice.  Věc je aktuálně v řešení.  Omlouváme se za případné komplikace.  V Praze 24.11.2017  Mgr.Bc. V. Zdobinská  ředitelka školy