INFORMACE K ZÁPISU

Řádný zápis do MŠ Pitkovice pro školní rok 2019/2020 se bude konat 13.5. a 14.5.2019 od 13,00-17,00hod v MŠ Pitkovice na adrese Hlívová 303/4 (vstup brankou od parkoviště u vinotéky). Zápis bude probíhat v ředitelně školy. V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky …

Informace pro zákonné zástupce

Na základě žádosti vystavuje MŠ potvrzení o výši vynaložených výdajů (školné) za umístění dítěte v MŠ Pitkovice v roce 2018 pro poskytnutí slevy na dani. Žádost je k dispozici na web stránkách MŠ a u třídních učitelek. Žádosti odevzdejte třídním …

Signál

Upozornění : Z důvodu snížené kvality signálu společnosti O2 v oblasti Pitkovic,  je zhoršená dostupnost mobilního telefonického spojení s MŠ Pitkovice.  Věc je aktuálně v řešení.  Omlouváme se za případné komplikace.  V Praze 24.11.2017  Mgr.Bc. V. Zdobinská  ředitelka školy 

Přijmeme do pracovního poměru

Mateřská škola Pitkovice přijme do trvalého pracovního poměru aprobovanou učitelku. Mateřská škola Pitkovice přijme uklízečku na poloviční úvazek. Mateřská škola Pitkovice přijme asistenta pedagoga. Bližší informace na telefonním čísle 222767973 nebo 602945812