DOKUMENTY:

Přihláška do MŠ

Důležité upozornění pro zákonné zástupce ( povinné předškolní vzdělávání )

Plná moc

      Dohoda prázninový provoz 2020

Materiály pro rodiče k prostudování 

       Školní řád

Provozní řád školní zahrady

Zásady pro ochranu osobních údajů