Kácení stromů v Oboře

4.11.2019 bude v přírodní památce Obora v Uhříněvsi zahájeno kácení
napadených stromů.
V místech kde bude zásah probíhat, bude zákaz vstupu do Obory.
Dbejte pokynů pracovníků provádějících zásah.

Comments are closed.