Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Pitkovice je čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem s kapacitou pro 112 dětí. Nachází se na okraji obce Pitkovice. Slavnostně byla uvedena do provozu 1.9. 2016. Třídy jsou rozděleny do dvou jednopodlažních budov, v jedné budově jsou vždy 2 třídy.

Interiérové prostorové uspořádání je uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem..

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje oplocená prostorná zahrada, která je vybavena herními prvky. Pískoviště jsou chráněna sítěmi, která zároveň slouží jako zastínění