ADAPTACE

 

Adaptační program je vhodný při prvním vstupu do mateřské školy. Je na rodičích zda využijí této možnosti ve prospěch svého dítěte či nikoliv.

1. týden – odchod dětí po obědě ve 12:30 hodin

2. týden – pokud adaptace probíhá bez obtíží, je možné využít celodenní pobyt dítěte v MŠ

Adaptace je zcela individuální záležitostí každého dítěte. Její délka záleží na schopnostech dítěte adaptovat se na prostředí MŠ.

Rodičům nabízíme též předadaptační program, kdy je možné s dítětem opakovaně navštívit MŠ ještě před nástupem do školky, tj. v měsíci červnu. Vždy je třeba se předem domluvit s ředitelkou školy.