ORGANIZACE DNE

 

Režim dne:

7.00 – 8,15      scházení dětí, volné hry dětí (námětové, konstruktivní, didaktické)

individuální a skupinové práce

8,30 – 9,00      ranní cvičení, komunikační kruh

9,00 – 9,30      hygiena, svačina

9,30 – 10,00    řízené činnosti a aktivity dětí

(činnosti rozvíjející smyslové, manipulačně- technické, sebeobslužné, tělesné,

estetické a mravní stránky osobnosti dítěte zaměřené i na spontánní učení a to

jak ve skupinách, tak individuálně)

10,00 – 12,00    pobyt venku

12,00 – 12,30     hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12,30 – 14,15      odpolední odpočinek

14,15 – 14,45       hygiena, odpolední svačina

14,45 – 17,00      odpolední aktivity, individuální práce s dětmi, pobyt na zahradě