Školní vzdělávací program je dostupný k prostudování v ředitelně školy.