PLATBY ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ PROSÍM NESLUČUJTE!


Vážení rodiče,

podle §381 zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu,pokud platíte školné,máte nárok na slevu na dani. Na základě Vaší písemné žádosti,která bude adresována ředitelce školky,Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ,které Vám umožní tuto slevu žádat. Žádosti je možné získat u třídních učitelek nebo na webových stránkách MŠ zde.

Po podání žádosti Vám bude následně potvrzení vystaveno do pěti pracovních dnů.

 

V Praze dne 28.11.2018 ředitelka školy