Vyúčtování plateb školní rok 2019/2020

Vyúčtování všech plateb za školní rok 2019/2020 proběhne nejpozději do konce školního roku (tj.do 31.8.2020).
Přeplatky budou vráceny bezhotovostně na účet zákonného zástupce.

Comments are closed.