Duben 2021

Informace k otevření MŠ od 3.5.2021

Od 3.května 2021 se obnovuje provoz MŠ Pitkovice bez omezení po všechny děti. Děti se netestují.

  • Stávající hygienická opatření v MŠ zůstávají v platnosti.
  • Vstup rodičů do budovy MŠ je i nadále zakázán.
  • Pohyb rodičů (a třetích osob) v prostorách MŠ je možný vždy jen se zakrytím dýchacích cest respirátorem nebo nanorouškou.

Zásadní informace k otevření MŠ od 12.4.2021

Z nařízení vlády se MŠ otevírá pouze pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Rodiče těchto dětí obdrželi podrobné informace k nástupu do svých e-mailů.

Pro mladší děti je prozatím MŠ uzavřena.

Aktuální informace k pravidelným platbám

Pravidelné platby za měsíc duben

  1. Děti plnící povinné předškolní vzdělávání platí pouze stravné.
  2. Děti, pro které je z nařízení vlády MŠ i nadále uzavřena – neplatí školné ani stravné.
  3. Školné za březen 2021 bude do konce dubna vráceno na účty rodičů.

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se bude konat v termínu 3. 5. – 9. 5. 2021. Podrobné informace k zápisu a přihlášky naleznete v sekci Zápis.