Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27.11.2023

Vážení rodiče,

Na pondělí 27.11.2023 je vyhlášena stávka pracovníků ve školství.

V MŠ Pitkovice se ke stávce jednodenním přerušením práce přihlásila většina zaměstnanců. Vedení MŠ se i přesto rozhodlo zachovat provoz MŠ a přistoupilo k organizačním změnám, které umožní ponechat školku otevřenou pro Vás a Vaše děti.

Věnujte prosím pozornost těmto změnám. Podrobnější informace o provozu MŠ v tento den byly zaslány na vaše emaily a vyvěšeny na dveřích šaten tříd.

Děkujeme za pochopení a podporu

Kolektiv MŠ Pitkovice

V Praze dne 22. 11. 2023

Evaluace v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAPIII)

Vážení rodiče,

Naše MŠ je zapojena do projektu MAP III., kde ve spolupráci s ostatními školami a zřizovatelem pořádáme aktivity pro Vás a Vaše děti.

Níže Vám zasíláme odkaz/link na Dotazníky, které realizuje MČ Praha 22 v rámci aktivity Evaluace v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP III).

Protože se celý projekt zaměřuje na zlepšení kvality vzdělávání v MČ Praha 22 u základních a mateřských škol a jeho cílem je také zlepšení spolupráce škol, zřizovatelů, zástupců neformálního vzdělávání a rovněž i rodičů, vytvořeny byly 4 typy dotazníků, tak aby bylo osloveny všechny cílové skupiny. Pro rodiče dětí MŠ na území Prahy 22 je určen dotazník D).

Dotazníky tvoří otázky, kde je možné vybírat odpovědi, či zaškrtávat možnosti, zároveň dotazníky také obsahují otevřené otázky s možností odpovědět formou komentáře, zatáhnout Vaše hodnocení do kontextu apod.

D) Dotazník pro rodiče dětí MŠ na území Prahy 22 (dotazník je zaměřen na mapování názorů na kvalitu, atmosféru,  potřeb aj.).

Dotazník pro rodiče dětí MŠ Evaluace MAP III P22 naleznete zde:

https://forms.gle/yTjRA5NmvawCByLJA

Možnost vyplnit dotazník bude do 20.6. 2023

MČ Praha 22 předem děkuje za vyplnění dotazníku.