Informace pro zákonné zástupce – sleva na dani

Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ V ROCE 2023 vystavuje

paní hospodářka potvrzení pro poskytnutí slevy na dani.

Žádost je k dispozici na webových stránkách MŠ v sekci Dokumenty nebo na nástěnkách.

Vyplněnou žádost odevzdejte osobně hospodářce školy do 26.01.2024 , vhoďte do poštovní schránky nebo pošlete e-mailem.

Potvrzení bude k vyzvednutí u třídních učitelek od 06.02.2024.

Úřední hodiny hospodářky školy :

Po- Pá: 8-11 hod

Tel. : 602 543 989

e-mail: hospodarka@mspitkovice.cz

Informace pro zákonné zástupce – sleva na dani Read More »

Prázdninový provoz 2024

 • Závazný zájem bude zjišťován od 08.01.2024 do 29.02.2024, kdy budou na web stránkách školy a na nástěnkách k dispozici přihlášky, které je nutno vyplnit a podepsat. Způsob doručení přihlášek: Přinést vyplněné a osobně předat hospodářce školy nebo vložit do poštovní schránky. Úřední hodiny hospodářky: po-pá: 8-11 hod.
 • Termín odevzdání přihlášky je stanoven do 29.02.2024
 • Kapacita 48 dětí
 • V rámci rodičovské solidarity, prosíme maminky na rodičovské dovolené o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.
 • Platby:
  • Školné: 1 týden 305,-Kč , 2 týdny 610 ,-Kč na účet školy 19-4242450379/0800 specifický symbol 10
  • Stravné: 1 týden 268,- Kč, 2 týdny 536,- Kč na účet školy 19-4242450379/0800 specifický symbol 11
  • Platby za školné a stravné prosím neslučujte!
  • Platby proveďte v termínu 01.04.- 30.4.2024 na uvedený účet školy. K prázdninovému provozu bude přijato pouze dítě přihlášené v daném termínu tj. do 29.02.2024 a platby budou uhrazeny do 30.04.2024
 • Stravné je vratné pouze v případě doložení potvrzení od lékaře.
 • V individuálních závažných případech nabízíme možnost využití prázdninového provozu spřátelených mateřských škol – MŠ Za Nadýmačem nebo MŠ Sluneční, a to po domluvě s ředitelkou MŠ Pitkovice Mgr. Bc. V. Zdobinskou.

Prázdninový provoz 2024 Read More »

Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27.11.2023

Vážení rodiče,

Na pondělí 27.11.2023 je vyhlášena stávka pracovníků ve školství.

V MŠ Pitkovice se ke stávce jednodenním přerušením práce přihlásila většina zaměstnanců. Vedení MŠ se i přesto rozhodlo zachovat provoz MŠ a přistoupilo k organizačním změnám, které umožní ponechat školku otevřenou pro Vás a Vaše děti.

Věnujte prosím pozornost těmto změnám. Podrobnější informace o provozu MŠ v tento den byly zaslány na vaše emaily a vyvěšeny na dveřích šaten tříd.

Děkujeme za pochopení a podporu

Kolektiv MŠ Pitkovice

V Praze dne 22. 11. 2023

Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27.11.2023 Read More »