Informace pro zákonné zástupce – sleva na dani

Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ V ROCE 2023 vystavuje

paní hospodářka potvrzení pro poskytnutí slevy na dani.

Žádost je k dispozici na webových stránkách MŠ v sekci Dokumenty nebo na nástěnkách.

Vyplněnou žádost odevzdejte osobně hospodářce školy do 26.01.2024 , vhoďte do poštovní schránky nebo pošlete e-mailem.

Potvrzení bude k vyzvednutí u třídních učitelek od 06.02.2024.

Úřední hodiny hospodářky školy :

Po- Pá: 8-11 hod

Tel. : 602 543 989

e-mail: hospodarka@mspitkovice.cz

Informace pro zákonné zástupce – sleva na dani Read More »

Prázdninový provoz 2024

 • Závazný zájem bude zjišťován od 08.01.2024 do 29.02.2024, kdy budou na web stránkách školy a na nástěnkách k dispozici přihlášky, které je nutno vyplnit a podepsat. Způsob doručení přihlášek: Přinést vyplněné a osobně předat hospodářce školy nebo vložit do poštovní schránky. Úřední hodiny hospodářky: po-pá: 8-11 hod.
 • Termín odevzdání přihlášky je stanoven do 29.02.2024
 • Kapacita 48 dětí
 • V rámci rodičovské solidarity, prosíme maminky na rodičovské dovolené o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.
 • Platby:
  • Školné: 1 týden 305,-Kč , 2 týdny 610 ,-Kč na účet školy 19-4242450379/0800 specifický symbol 10
  • Stravné: 1 týden 268,- Kč, 2 týdny 536,- Kč na účet školy 19-4242450379/0800 specifický symbol 11
  • Platby za školné a stravné prosím neslučujte!
  • Platby proveďte v termínu 01.04.- 30.4.2024 na uvedený účet školy. K prázdninovému provozu bude přijato pouze dítě přihlášené v daném termínu tj. do 29.02.2024 a platby budou uhrazeny do 30.04.2024
 • Stravné je vratné pouze v případě doložení potvrzení od lékaře.
 • V individuálních závažných případech nabízíme možnost využití prázdninového provozu spřátelených mateřských škol – MŠ Za Nadýmačem nebo MŠ Sluneční, a to po domluvě s ředitelkou MŠ Pitkovice Mgr. Bc. V. Zdobinskou.

Prázdninový provoz 2024 Read More »

Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27.11.2023

Vážení rodiče,

Na pondělí 27.11.2023 je vyhlášena stávka pracovníků ve školství.

V MŠ Pitkovice se ke stávce jednodenním přerušením práce přihlásila většina zaměstnanců. Vedení MŠ se i přesto rozhodlo zachovat provoz MŠ a přistoupilo k organizačním změnám, které umožní ponechat školku otevřenou pro Vás a Vaše děti.

Věnujte prosím pozornost těmto změnám. Podrobnější informace o provozu MŠ v tento den byly zaslány na vaše emaily a vyvěšeny na dveřích šaten tříd.

Děkujeme za pochopení a podporu

Kolektiv MŠ Pitkovice

V Praze dne 22. 11. 2023

Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27.11.2023 Read More »

Evaluace v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAPIII)

Vážení rodiče,

Naše MŠ je zapojena do projektu MAP III., kde ve spolupráci s ostatními školami a zřizovatelem pořádáme aktivity pro Vás a Vaše děti.

Níže Vám zasíláme odkaz/link na Dotazníky, které realizuje MČ Praha 22 v rámci aktivity Evaluace v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP III).

Protože se celý projekt zaměřuje na zlepšení kvality vzdělávání v MČ Praha 22 u základních a mateřských škol a jeho cílem je také zlepšení spolupráce škol, zřizovatelů, zástupců neformálního vzdělávání a rovněž i rodičů, vytvořeny byly 4 typy dotazníků, tak aby bylo osloveny všechny cílové skupiny. Pro rodiče dětí MŠ na území Prahy 22 je určen dotazník D).

Dotazníky tvoří otázky, kde je možné vybírat odpovědi, či zaškrtávat možnosti, zároveň dotazníky také obsahují otevřené otázky s možností odpovědět formou komentáře, zatáhnout Vaše hodnocení do kontextu apod.

D) Dotazník pro rodiče dětí MŠ na území Prahy 22 (dotazník je zaměřen na mapování názorů na kvalitu, atmosféru,  potřeb aj.).

Dotazník pro rodiče dětí MŠ Evaluace MAP III P22 naleznete zde:

https://forms.gle/yTjRA5NmvawCByLJA

Možnost vyplnit dotazník bude do 20.6. 2023

MČ Praha 22 předem děkuje za vyplnění dotazníku.

Evaluace v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAPIII) Read More »