Aktuální informace k zápisu č.1 do MŠ pro školní rok 2023-2024

V sekci zápis jsou vloženy aktualizované dokumenty:

 • jak přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024,
 • kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024,
 • žádost o přijetí – elektronická verze pro vyplnění v PC a následné vytištění,
 • žádost o přijetí PDF – k vytištění a následnému vyplnění,
 • žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí.

Přejít do sekce ZÁPIS

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině bude tento rok probíhat zápis ve dvou termínech.

ZÁPIS č. 1

Zápis do MŠ pro děti dle § 34 školského zákona (běžný zápis) se bude konat 03.05. a 04.05.2023

V ředitelně školy. Od 13,00 – 17,00hod.

K zápisu č.1 se NEMOHOU hlásit děti – cizinci, pro které je určen zápis č.2.

ZÁPIS č. 2

V souladu s § 2 odst. 5 Zákona č. 67/2022,Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zápis č.2 do MŠ je pouze a výlučně pro děti, kterým:

 • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Termín zápisu č.2 je stanoven na 06.06.2023

V ředitelně školy. Od 13,00 – 17,00hod.

Podrobné informace k obou zápisům a příslušné formuláře budou aktualizovány na web stránkách školy v průběhu března 2023.

Informace pro zákonné zástupce – sleva na dani

Informace pro zákonné zástupce ( sleva na dani )

Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ V ROCE 2022 vystavuje paní hospodářka potvrzení pro poskytnutí slevy na dani.

Žádost je k dispozici na webových stránkách MŠ v sekci dokumenty zde nebo u paní hospodářky.

Vyplněnou žádost odevzdejte do 26.01.2023 paní hospodářce. (e-mail nebo osobně)

Potvrzení bude k vyzvednutí u třídních učitelek od 06.02.2023

Úřední hodiny paní hospodářky :

Pondělí : 08.00 – 12.00
Úterý :    08.00 –  12.00
Středa :   08.00 – 12.00

Tel. : 602 543 989

                           

Prázdninový provoz 2023

Dohodu o přihlášení k prázdninovému provozu 2023 naleznete v sekci Dokumenty.

 • Závazný zájem bude zjišťován od 09.01.2023 do 28.02.2023, kdy budou na web stránkách školy k dispozici přihlášky, které je nutno vyplnit a podepsat. Způsob doručení přihlášek: Přinést vyplněné a osobně předat hospodářce školy. ( Po 8,00 – 10,00hod, Út 8,00 – 10,00 hod, St 8,00 – 10,00 hod)
 • Termín odevzdání přihlášky je stanoven do 28.02.2023
 • Kapacita 48 dětí
 • V rámci rodičovské solidarity, prosíme maminky na rodičovské dovolené o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.
 • Platby:
  • Školné: 1 týden 305,-Kč , 2 týdny 610 ,-Kč na účet školy 19-4242450379/0800 specifický symbol 10
  • Stravné: 1 týden 268,- Kč, 2 týdny 536,- Kč na účet školy 19-4242450379/0800 specifický symbol 11
  • Platby za školné a stravné prosím neslučujte!
  • Platby proveďte v termínu 01.04.- 30.4.2023 na uvedený účet školy. K prázdninovému provozu bude přijato pouze dítě přihlášené v daném termínu tj. do 28.02.2023 a platby budou uhrazeny do 30.04.2023
 • Stravné je vratné pouze v případě doložení potvrzení od lékaře.
 • V individuálních závažných případech nabízíme možnost využití prázdninového provozu spřátelených mateřských škol – MŠ Za Nadýmačem nebo MŠ Sluneční, a to po domluvě s ředitelkou MŠ Pitkovice Mgr. Bc. V. Zdobinskou.