Aktuální informace k zápisu č.1 do MŠ pro školní rok 2023-2024

V sekci zápis jsou vloženy aktualizované dokumenty:

  • jak přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024,
  • kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024,
  • žádost o přijetí – elektronická verze pro vyplnění v PC a následné vytištění,
  • žádost o přijetí PDF – k vytištění a následnému vyplnění,
  • žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí.

Přejít do sekce ZÁPIS