Dokumenty

Podívejte se na přehled nejdůležitějších dokumentů.

Provozní dokumenty

Školní vzdělávací program

dostupný k nahlédnutí v ředitelně školy a nástěnkách tříd

Důležité dokumenty