Dotované obědy pro děti z MŠ

Vážení rodiče,

Městská část Praha 22 ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol a
školní jídelnou od příštího týdne nabízí možnost dotovaných obědů pro
děti a jejich rodiče.

Cena oběda je 35 Kč za jednu porci, lze objednat na jedno dítě dva obědy
– pro něj a pro rodiče. Výdej obědů balených do krabiček probíhá od
11,30 do 12,30 z okénka vedle hlavního vchodu pod stříškou (proti bývalé
poště). Nebude rozlišována velikost obědů, za cenu 35 Kč bude jednotná
dospělá porce i pro dítě. Kvůli snížení administrativní zátěže bude
probíhat prodej stravenek jednou týdně a to ve čtvrtek na Novém náměstí
v Otevřeném informačním centru mezi 11 a 13 hodinou. Koupit obědy lze
pouze na celý týden, ne na jednotlivé dny. Stravenky můžete zakoupit i
na několik týdnů dopředu najednou až do 22. května. O případném
prodloužení nabídky Vás budeme informovat.

Nabídka platí od 4. května, na tento týden si můžete zakoupit stravenky
30. dubna. Jídelníček je na stránkách www.sjpraha22.cz

Více informací na tel: 606 037 430.