Informace k otevření MŠ od 3.5.2021

Od 3.května 2021 se obnovuje provoz MŠ Pitkovice bez omezení po všechny děti. Děti se netestují.

  • Stávající hygienická opatření v MŠ zůstávají v platnosti.
  • Vstup rodičů do budovy MŠ je i nadále zakázán.
  • Pohyb rodičů (a třetích osob) v prostorách MŠ je možný vždy jen se zakrytím dýchacích cest respirátorem nebo nanorouškou.