Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině bude tento rok probíhat zápis ve dvou termínech.

ZÁPIS č. 1

Zápis do MŠ pro děti dle § 34 školského zákona (běžný zápis) se bude konat 03.05. a 04.05.2023

V ředitelně školy. Od 13,00 – 17,00hod.

K zápisu č.1 se NEMOHOU hlásit děti – cizinci, pro které je určen zápis č.2.

ZÁPIS č. 2

V souladu s § 2 odst. 5 Zákona č. 67/2022,Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zápis č.2 do MŠ je pouze a výlučně pro děti, kterým:

  • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Termín zápisu č.2 je stanoven na 06.06.2023

V ředitelně školy. Od 13,00 – 17,00hod.

Podrobné informace k obou zápisům a příslušné formuláře budou aktualizovány na web stránkách školy v průběhu března 2023.