Informace pro rodiče

1. Provoz MŠ od 1.9.2020 ve stejném režimu jako v 1.pololetí 2019 – Školní řád je platný (na webu – O školce – Školní řád)

 2. Aktuální informace o hygienických a organizačních opatřeních v MŠ od 1.9.2020 budou co nejbližším možném termínu aktualizovány dle platné legislativy.