Informace pro zákonné zástupce

Na základě žádosti vystavuje MŠ potvrzení o výši vynaložených výdajů (školné) za umístění dítěte v MŠ Pitkovice v roce 2018 pro poskytnutí slevy na dani.
Žádost je k dispozici na web stránkách MŠ a u třídních učitelek.
Žádosti odevzdejte třídním učitelkám do 14.1.2019
Potvrzení bude k vyzvednutí u třídních učitelek od 21.1.2019

V Praze dne 28.11.2018 Mgr.Bc.V.Zdobinská
ředitelka školy