Jak u nás v MŠ probíhal rok 2019/2020?

Vybrané kapitoly z Výroční zprávy MŠ Pitkovice naleznete v oddíle O školce.