Omezení provozu 20.12.-22.2.2021

Ředitelka MŠ Pitkovice po projednání se zřizovatelem rozhodla o omezení provozu v MŠ Pitkovice

ve dnech 20. 12. – 22. 12. 2021.

  •  Rodičům bude rozeslán informační email a informace budou také vyvěšeny v MŠ.

Děkujeme za pochopení a za Vaši vstřícnost při zvládnutí situace.

Kolektiv MŠ Pitkovice

V Praze dne  9.12.2021