Otevření tříd Myšky a Žabky

Od pondělí 22.02.2021 třídy Myšky a Žabky opět v provozu.

Díky skvělé spolupráci rodičů s vedením školy, již dnes víme, že všechny testované děti jsou negativní.

Srdečně děkuji rodičům ze třídy Myšky a Žabky za jejich rychlé poskytování informací.

V Praze dne 20.02.2021                     Mgr.Bc.V.Zdobinská