Přezkoušení individuálně vzdělávaných předškoláků

Termín ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem je stanoven na 28.11.2019