Signál

Upozornění :

Z důvodu snížené kvality signálu společnosti O2 v oblasti Pitkovic,  je zhoršená dostupnost mobilního telefonického spojení s MŠ Pitkovice. 

Věc je aktuálně v řešení.  Omlouváme se za případné komplikace. 

V Praze 24.11.2017 
Mgr.Bc. V. Zdobinská 
ředitelka školy