Zápis

Přečtěte si důležité informace k zápisu
INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Spádové obvody

V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol jsou spádové obvody pro Mateřskou školu Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4

Důležité dokumenty k zápisu