Balíček finanční úlevy ve školství

Kompletní informace včetně zodpovězení nejčastějších otázek najdete na: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci

Prosíme, najděte si zde dotaz dříve, než zavoláte řediteli/ce své školy. Děkujeme.