Informace pro zákonné zástupce – sleva na dani

Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ V ROCE 2023 vystavuje

paní hospodářka potvrzení pro poskytnutí slevy na dani.

Žádost je k dispozici na webových stránkách MŠ v sekci Dokumenty nebo na nástěnkách.

Vyplněnou žádost odevzdejte osobně hospodářce školy do 26.01.2024 , vhoďte do poštovní schránky nebo pošlete e-mailem.

Potvrzení bude k vyzvednutí u třídních učitelek od 06.02.2024.

Úřední hodiny hospodářky školy :

Po- Pá: 8-11 hod

Tel. : 602 543 989

e-mail: hospodarka@mspitkovice.cz