Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27.11.2023

Vážení rodiče,

Na pondělí 27.11.2023 je vyhlášena stávka pracovníků ve školství.

V MŠ Pitkovice se ke stávce jednodenním přerušením práce přihlásila většina zaměstnanců. Vedení MŠ se i přesto rozhodlo zachovat provoz MŠ a přistoupilo k organizačním změnám, které umožní ponechat školku otevřenou pro Vás a Vaše děti.

Věnujte prosím pozornost těmto změnám. Podrobnější informace o provozu MŠ v tento den byly zaslány na vaše emaily a vyvěšeny na dveřích šaten tříd.

Děkujeme za pochopení a podporu

Kolektiv MŠ Pitkovice

V Praze dne 22. 11. 2023