Vyúčtování plateb školní rok 2019/2020

Vyúčtování všech plateb za školní rok 2019/2020 proběhne nejpozději do konce školního roku (tj.do 31.8.2020). Přeplatky budou vráceny bezhotovostně na účet zákonného zástupce.

Otevření MŠ od 25.05.2020

Otevření MŠ od 25.05.2020 Pokyny k provozu MŠ v době mimořádné situace Oznámení rodičům Čestné prohlášení