INFORMACE K ZÁPISU:

     Informace a dokumenty potřebné k zápisu budou aktualizovány nejpozději na počátku dubna.

     Řádný zápis do MŠ Pitkovice pro školní rok 2020/2021 se bude konat

     11.5. a 12.5.2020 od 13,00-17,00hod

     v MŠ Pitkovice na adrese Hlívová 303/4 (vstup brankou od parkoviště u vinotéky).

     Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol jsou spádové obvody pro Mateřskou školu Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4

  • území městské části Praha 22
  • území městské části Praha 22 – Benice

 

 

FORMULÁŘE K ZÁPISU:

( Formuláře určené pro vyplnění na počítači a následné vytištění. ):

        ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 

( Formuláře určené pro vytištění a následné vyplnění rukou ):

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 

       ŽÁDOST O ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání 2019/2020