V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol jsou spádové obvody pro Mateřskou školu Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4

  • území městské části Praha 22
  • území městské části Praha 22 – Benice