Aktualizace k zápisu 17.4.2020:

Aktualizace zápisu k 22.4.2020 – Upřesnění k zápisům

Jak přihlásit dítě

Kritéria pro přijetí

V souvislosti se změnou obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol jsou spádové obvody pro Mateřskou školu Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4

  • území městské části Praha 22
  • území městské části Praha 22 – Benice

 

 

FORMULÁŘE K ZÁPISU:

       Nové formuláře pro zápis budou zveřejněny 15.4.2020.

( Formuláře určené pro vyplnění na počítači a následné vytištění. ):

        Žádost o přijetí 2020-21

( Formuláře určené pro vytištění a následné vyplnění rukou ):

Žádost o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání 2020/21