Nezařazené

Evaluace v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAPIII)

Vážení rodiče,

Naše MŠ je zapojena do projektu MAP III., kde ve spolupráci s ostatními školami a zřizovatelem pořádáme aktivity pro Vás a Vaše děti.

Níže Vám zasíláme odkaz/link na Dotazníky, které realizuje MČ Praha 22 v rámci aktivity Evaluace v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP III).

Protože se celý projekt zaměřuje na zlepšení kvality vzdělávání v MČ Praha 22 u základních a mateřských škol a jeho cílem je také zlepšení spolupráce škol, zřizovatelů, zástupců neformálního vzdělávání a rovněž i rodičů, vytvořeny byly 4 typy dotazníků, tak aby bylo osloveny všechny cílové skupiny. Pro rodiče dětí MŠ na území Prahy 22 je určen dotazník D).

Dotazníky tvoří otázky, kde je možné vybírat odpovědi, či zaškrtávat možnosti, zároveň dotazníky také obsahují otevřené otázky s možností odpovědět formou komentáře, zatáhnout Vaše hodnocení do kontextu apod.

D) Dotazník pro rodiče dětí MŠ na území Prahy 22 (dotazník je zaměřen na mapování názorů na kvalitu, atmosféru,  potřeb aj.).

Dotazník pro rodiče dětí MŠ Evaluace MAP III P22 naleznete zde:

https://forms.gle/yTjRA5NmvawCByLJA

Možnost vyplnit dotazník bude do 20.6. 2023

MČ Praha 22 předem děkuje za vyplnění dotazníku.

Aktuální informace k zápisu č.1 do MŠ pro školní rok 2023-2024

V sekci zápis jsou vloženy aktualizované dokumenty:

  • jak přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024,
  • kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024,
  • žádost o přijetí – elektronická verze pro vyplnění v PC a následné vytištění,
  • žádost o přijetí PDF – k vytištění a následnému vyplnění,
  • žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí.

Přejít do sekce ZÁPIS

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině bude tento rok probíhat zápis ve dvou termínech.

ZÁPIS č. 1

Zápis do MŠ pro děti dle § 34 školského zákona (běžný zápis) se bude konat 03.05. a 04.05.2023

V ředitelně školy. Od 13,00 – 17,00hod.

K zápisu č.1 se NEMOHOU hlásit děti – cizinci, pro které je určen zápis č.2.

ZÁPIS č. 2

V souladu s § 2 odst. 5 Zákona č. 67/2022,Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zápis č.2 do MŠ je pouze a výlučně pro děti, kterým:

  • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Termín zápisu č.2 je stanoven na 06.06.2023

V ředitelně školy. Od 13,00 – 17,00hod.

Podrobné informace k obou zápisům a příslušné formuláře budou aktualizovány na web stránkách školy v průběhu března 2023.

Informace pro zákonné zástupce – sleva na dani

Informace pro zákonné zástupce ( sleva na dani )

Na základě ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ V ROCE 2022 vystavuje paní hospodářka potvrzení pro poskytnutí slevy na dani.

Žádost je k dispozici na webových stránkách MŠ v sekci dokumenty zde nebo u paní hospodářky.

Vyplněnou žádost odevzdejte do 26.01.2023 paní hospodářce. (e-mail nebo osobně)

Potvrzení bude k vyzvednutí u třídních učitelek od 06.02.2023

Úřední hodiny paní hospodářky :

Pondělí : 08.00 – 12.00
Úterý :    08.00 –  12.00
Středa :   08.00 – 12.00

Tel. : 602 543 989