Informace pro zákonné zástupce

Na základě žádosti vystavuje MŠ potvrzení o výši vynaložených výdajů (školné) za umístění dítěte v MŠ Pitkovice v roce 2018 pro poskytnutí slevy na dani. Žádost je k dispozici na web stránkách MŠ a u třídních učitelek. Žádosti odevzdejte třídním …