Informace pro zákonné zástupce

Na základě žádosti vystavuje MŠ potvrzení o výši vynaložených výdajů (školné) za umístění dítěte v MŠ Pitkovice v roce 2018 pro poskytnutí slevy na dani.
Žádost je k dispozici na web stránkách MŠ a u třídních učitelek.
Žádosti odevzdejte třídním učitelkám do 14.1.2019
Potvrzení bude k vyzvednutí u třídních učitelek od 21.1.2019

V Praze dne 28.11.2018 Mgr.Bc.V.Zdobinská
ředitelka školy

 

Signál

Upozornění :

Z důvodu snížené kvality signálu společnosti O2 v oblasti Pitkovic,  je zhoršená dostupnost mobilního telefonického spojení s MŠ Pitkovice. 

Věc je aktuálně v řešení.  Omlouváme se za případné komplikace. 

V Praze 24.11.2017 
Mgr.Bc. V. Zdobinská 
ředitelka školy 

Přijmeme do pracovního poměru

Mateřská škola Pitkovice přijme do trvalého pracovního poměru aprobovanou učitelku.

Mateřská škola Pitkovice přijme uklízečku na poloviční úvazek.

Mateřská škola Pitkovice přijme asistenta pedagoga.

Bližší informace na telefonním čísle 222767973 nebo 602945812